Specialni področji odvetniške pisarne sta nepremičninsko in stvarno pravo. Ustanovitelj pisarne odvetnik Luka Skvarča ima večletne izkušnje s področja nepremičninskega in stvarnega prava.

Vodil je nepremičninsko agencijo ter več nepremičninskih projektov od nakupa zemljišča do prodaje zgrajenih nepremičnin končnim kupcem. Je imetnik licence pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri inštitutu za revizijo (licenca v mirovanju) in imetnik licence nepremičninskega posrednika.

Na pravni fakulteti v Ljubljani pa končuje podiplomski magistrski študij civilnega in gospodarskega prava.

V okviru nepremičninskega prava se v odvetniški pisarni ukvarjamo z vsemi vidiki nepremičninskih poslov, kot so pridobivanje, odtujevanje, upravljanje, financiranje in preverjanje stanja nepremičnin.

Strankam svetujemo pri nakupu in prodaji ter najemu in oddaji nepremičnin. Zastopamo jih v postopkih delitve in razdelitve nepremičnin ter v nepremičninskih sporih.

Za stranke vodimo nepremičninske projekte, kar vključuje celoten proces investicij v nepremičnine, od pridobivanja zemljišč za gradnjo, pridobivanja gradbenega dovoljenja, izgradnje nepremičnine, pridobitve uporabnega dovoljenja, do prodaje nepremičnin končnim kupcem.

Svetujemo pri naložbah v nepremičnine in pripravljamo listine v zvezi z nepremičninskimi posli.

Na področju stvarnega prava za stranke vodimo lastninske, posestne, sosedske in mejne spore, svetujemo in zastopamo pri urejanju in varstvu služnosti, razdelitvi solastnine in vzpostavitvi etažne lastnine ter sestavljamo pogodbe in listine stvarnega prava.

Poleg navedenega opravljamo tudi druge odvetniške storitve s področja nepremičninskega in stvarnega prava.

 
 
Luka Skvarča - Odvetnik
Notranjska cesta 42a  |  p.p. 27  |  1380 Cerknica


noga kontakt T: +386 1 709 61 61  |  F: +386 1 709 61 62  |  M: +386 51 644 776
E: odvetnik.skvarca@siol.net  |  www.odvetnik-skvarca.si
davčna št.: 44408277  |  matična št.: 2477564000
IBAN: SI56 0202 9026 0592 542 odprt pri NLB d.d.
 
   
 
Pravno obvestilo  |  Zaposleni  |  Odvetniška zbornica Slovenije  |  © Luka Skvarča